1:1 session

Starter Jan 1, 2020 at 9:00 PM CET

1 times sprogpsykologisk rådgivning. Forskningsbaseret vejledning om dit barns sprog og kommunikationen med dit barn.

Kort fortalt

Jeg er uddannet Cand. mag. i Sprogpsykologi med speciale i motiverende kommunikation fra Københavns Universitet. De seneste år har jeg rådgivet tusindvis af familier i kommunikationen med deres børn. Jeg holder også fortsat foredrag om børns sproglige udvikling samt kommunikationen med de 0-5-årige. 

Min rådgivning tager således udgangspunkt i et solidt teoretisk fundament, samtidig med at jeg inddrager den praktiske viden, jeg har opnået igennem kontakten med alle “mine” familier. Men mit vigtigste budskab er altid at give dig tilliden til, at du allerede er helt, som du skal være. 
 
Min vejledning hjælper dig til at kunne udtrykke dig, som den kærlige forælder du er. Og jeg hjælper samarbejdet mellem dig og dit barn på vej ved at give dig redskaber til styrke forståelsen, kommunikationen og relationen mellem jer.  
 
Jeg har før bl.a. rådgivet om: flersprogethed, sproglig forsinkelse, kommunikationen med børn i forbindelse med skilsmisse, død i familien, sygdom, udadreagerende adfærd, uenighed mellem forældre, indkøring, pædagogsamarbejde, flytning mm.

Praktisk information

Hvordan booker jeg min tid?

Når du har modtaget en mail om dit køb af 1:1 sessionen, kontakter jeg dig, hvor vi sammen finder en tid, der passer.

Hvordan foregår det?

Jeg ringer til dig over enten FaceTime eller Zoom, hvor du forinden har fortalt mig lidt om jeres udfordring. I vores time sammen gør jeg dig klogere på dit barns hjerne, og hvorfor dit barn sandsynligvis reagerer, som det gør. Jeg giver dig helt konkrete værktøjer til, hvad du kan gøre og sige i de situationer, du fortæller mig om, og du vil efterfølgende finde tryghed i at vide, hvad du skal stille op, når du eksempelvis føler dig magtesløs, eller ikke ved hvad du skal sige eller gøre i en konkret situation med dit barn.